Listy biskupa do wiernych

Jeden list od biskupa do wiernych traktuje o in vitro. Ogólnie jest najazd na takie praktyki. W tym przypadku Kościół odrzuca wszystkie badania naukowe. Po prostu jest przeciwny i tyle. Zasłania się odwiecznymi prawami Boga. Innym razem list traktuje o alkoholizmie i problemach związanych z uzależnieniem. Tym razem Kościół powołuje się na wszelakie badania naukowe i przytacza wyniki jak to alkohol niszczy organizm. Jedyny komentarz jaki się nasuwa w to: 'Ogólnie odrzucamy wszystkie badania naukowe, ale niektóre są zgodne z naszą ideą, to je akceptujemy i straszymy nimi wiernych.' 

nuda komik list biskupa badania naukowe in vitro alkoholizm